Đăng ký tài khoản cơ quan, tổ chức

1. Chọn cơ quan, tổ chức (Trong trường hợp chưa có cơ quan tổ chức hãy gọi điện đến số (024) 3773 8668 nhấn phím số 1 để yêu cầu tạo cơ quan tổ chức)
2. Thông tin tài khoản
Email sẽ được sử dụng làm tên đăng nhập và sẽ nhận các thông báo từ hệ thống
Cam kết thông tin: Về tài khoản sử dụng: Khi đăng ký tài khoản, Cơ quan, tổ chức phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin theo yêu cầu. Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc quản lý tài khoản và hồ sơ dịch vụ công trực tuyến của Cơ quan, tổ chức. Vì vậy khi có những yêu cầu hỗ trợ sau này, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ giải quyết.